KONKURRENCEBETINGELSER

Konkurrencebetingelser

Konkurrencer er organiseret af Lounge Nine - en del af DK COMPANY ONLINE A/S, Thrigesvej 2, 7430 Ikast, Danmark. I de tilfælde hvor konkurrencer afholdes på Facebook eller Instagram, så er disse hverken administreret, sponsoreret eller associeret med disse medier, medmindre at andet er tydeligt anført.

Ved at deltage i vores konkurrencer accepterer du at overholde følgende vilkår og betingelser. Deltagere, der ikke overholder disse vilkår og betingelser, vil ikke være berettigede til at vinde de udlovede præmier.

Alle oplysninger om hvordan du deltager i en konkurrence vil fremgå af den enkelte konkurrences vilkår og betingelser.

 

VILKÅR & BETINGELSER

Konkurrencer er åbne for alle over 18 år. Medarbejdere fra DK COMPANY eller dets affilierede selskaber må ikke deltage i konkurrencer.

Slut tidspunktet for en konkurrence vil altid være anført i et konkurrence opslag. Alle indslag skal være modtaget inden datoen for konkurrencens ophør.

Longe Nine vil efter en konkurrences afslutning trække en eller flere tilfældige vindere blandt alle deltagere, alt efter hvor mange præmier der udloddes.

 

Udtrækning af vindere

Efter endt konkurrence vil Lounge Nine trække en eller flere tilfældige vindere blandt alle deltagere, alt efter hvor mange præmier der udloddes.

Den eller de heldige vindere vil blive kontaktet direkte via Instagram, Facebook eller e-mail, alt efter hvilket medie konkurrencen har fundet sted på. Når du deltager i konkurrencer på enten Facebook eller Instagram, så accepterer du samtidig, at du må kontaktes igennem disse medier, såfremt dette er nødvendigt ifm. din deltagelse, samt at dit navn må offentliggøres på dette medie ifm. annoncering af den eller de heldige vindere.

Hvis Lounge Nine ikke modtager svar fra en vinder indenfor 14 dage efter, at vedkommende er blevet underrettet, da vil en ny vinder blive tilfældigt udtrukket.

Et minimum af 10 deltagere i en konkurrence er nødvendigt, førend en præmie kan blive udløst.

 

 

PRÆMIER

Præmier vil altid være beskrevet i konkurrenceopslaget. Dette være sig gældende både ift. type og antal.

Præmier i form af sko eller beklædning kan risikere at blive udsolgt, inden at en konkurrence afsluttes. Såfremt dette er tilfældet, da vil den eller de heldige vindere få lov at vælge en ny præmie efter eget ønske og af tilsvarende værdi på Loungenine.com. 

Medmindre andet er anført, så kan præmier i form af sko og beklædning ikke byttes.

Præmier i form af gavekort og rabatkoder kan udelukkende benyttes på Loungenine.com, medmindre andet er udtrykkeligt anført. Kontantrabatter fratrækkes altid billigste pris og disse skal bruges på én gang - sker dette ikke, da frafalder restbeløbet.

Medmindre at andet er anført, så kan rabatkoder og gavekort også benyttes på allerede nedsatte varer, og der sættes ingen begrænsninger ift. valg af fragtleverandører. I de tilfælde hvor der udloddes gavekort i en anden valuta end den mest gængse i det pågældende land, hvor den eller de heldige vindere bor, da vil værdien blive omregnet efter konkurrencens afslutning og efter gældende satser.

 


 

BRUG AF PERSONDATA

Når du deltager i en konkurrence, så giver du samtykke til at de indtastede oplysninger registreres og opbevares af Lounge Nine. De oplysninger, som afgives i forbindelse med en konkurrence, vil kun blive brugt i forbindelse hermed.

Lounge Nine er forpligtet til at beskytte alle deltagernes privatliv bl.a. ved, at alle data der overdrages ved tilmelding, opbevares under sikre forhold. Data opbevares desuden kun så længe, der er saglig grund hertil, og du har ret til indsigt i al data der er registreret om dig.

Henvendelse omkring indsigt i persondata sker til Loungenine.com. 

Du kan læse mere om vores behandling af persondata på denne side.

Disse vilkår og betingelser vil kunne ændre sig til enhver tid.