Klimakompensering

Mens vi løbende arbejder hen imod vores langsigtede mål, insisterer vi på at hjælpe med at fremskynde processen med både at reducere vores emissioner og bekæmpe vores overordnede klimaudfordringer.
For at yde det ultimative bidrag har vi slået os sammen med CHOOOSE, en norsk-baseret klima- og teknologivirksomhed. At deltage i deres CO2-offset-program betyder, at vi udligner det uundgåelige CO2-fodaftryk i vores samlinger ved at støtte et CO2-reducerende vedvarende energiprojekt i Kina, når du køber en af vores varer.

Carbon

Hvad er et kulstoffodspor?

 

Et kulstoffodspor kan defineres som udledningen af drivhusgasser forbundet med en bestemt aktivitet eller transaktion. 

 

Hvilket projekt støtter LOUNGE NINE for at blive CO2-neutral?

 

LOUNGE NINE har indledt et omfattende samarbejde med den norske startup CHOOOSE for at klimakompensere for de aktiviteter, der er forbundet med brandets daglige forretning, men endnu ikke kan løses bæredygtigt. Efter grundige overvejelser og sparring med CHOOOSE har LOUNGE NINE kastet sig over et gennemgribende CO2-reducerende program i Kina.

 

Da landdistrikterne i Sichuan-provinsen er blandt de fattigste i Kina med hustande, der har en gennemsnitlig årlig indkomst per indbygger på mindre end 500 EUR, har LOUNGE NINE besluttet sig for at støtte installationen af en million biogasfordøjere og røgfrie komfurer. Fordøjerne genvinder metanudledninger fra gødning og giver de deltagende hustande ren, praktisk og gratis biogas til madlavning, opvarmning og belysning.

 

Programmet tilbyder ligeledes husstandene gratis årlig vedligeholdelsesservice og teknisk support via det store netværk af energikontorer i Sichuan. På den måde forhindres også driftsafbrydelser, og risikoen for farlige ulykker reduceres.

 

Eftersom programmet både mindsker metanudledninger fra gødning og kuldioxidudledninger fra husstandenes anvendelse af kul og brænde, kan det potentielt spare op til 20 millioner tCO2e indenfor dets 28-årige levetid. Dertil kan det fremme social forandring i de 36 distrikter, der officielt er blevet erklæret for fattige af den kinesiske regering.

 

De forventede besparelser svarer til halvdelen af Schweiz’ årlige udledning af drivhusgasser.

 

Kan offsetting takle klimaforandringerne?

 

Overgangen til en kulstoffri verden kommer til at tage lang tid, og CO2-modregning kan ikke alene forhindre klimaforandringerne. Vi har alle en rolle at spille. Regeringer, virksomheder, byer, regioner og enkelpersoner. I mellemtiden har alt og alle dog et kulstoffodspor. Det samme gælder for LOUNGE NINE, selvom brandet arbejder meget hårdt for at begrænse det.

 

Indtil vi kollektivt formår at eliminere den samlede CO2-belastning, er vi alle nødt til at yde en indsats for at minimere vores kulstoffodspor, og her er kulstofudligning for den tilsvarende mængde kulstofudledning, som man har forårsaget, den hurtigste og mest omkostningseffektive måde at gøre det på.

 

I modsætning til andre miljøpåvirkninger betyder det ikke noget, hvor i verden kulstoffet begrænses. De penge, der bruges på modregning, kan altså kanaliseres i de projekter, som leverer den maksimale kulstofreduktion på kortest tid. Og for LOUNGE NINE virker installationen af en million biogasfordøjere og røgfrie komfurer som et rigtig fornuftigt program at finansiere.

CHOOOSE